Choose a searcher

Návod na montáž podlah PAR-KY PRO a LOUNGE 

INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1)

• Par-ky Instalační souprava

(dřevěná doklepávací deska-rozpěrné klíny - páčidlo/dotahovák)

• Parozábrana a podložka pod plovoucí podlahu

• Palička

• Páska odolná vůči vlhkosti

• Tužka

• Pilka

• Nožík

• Metr

Návod na montáž dýhových podlah PAR-KY LOUNGE a PRO

Při instalaci Par-ky nepoužívejte lepidlo, šrouby nebo hřebíky ! Netlučte paličkou přímo na podlahové dílce. K ochraně hran vždy používejte dřevěné doklepávací desky. (obrázek 2)

Návod na montáž dýhových podlah PAR-KY LOUNGE a PRO

PODLAHOVÉ TOPENÍ (obrázek 3)

Podlahy Par-ky lze nainstalovat na podlahové topení. Dbejte pokynů výrobce podlahového topení. Při podlahovém topení by neměl být povrch podlahy teplejší než 27°C.

Návod na montáž dýhových podlah PAR-KY LOUNGE a PRO

PŘÍPRAVA

Uložte balíky Par-ky 24 hodin před instalací do místnosti, kam se bude podlaha pokládat. Balíky by měly stát uprostřed místnosti, ne proti zdi. Otevřete je jen před instalací. Dobře prohlédněte každý dílec. Během instalace nepracujte s dílci, které mají vady. (obrázek 4 a 5)

Návod na montáž dýhových podlah PAR-KY LOUNGE a PRO

Návod na montáž dýhových podlah PAR-KY LOUNGE a PRO

Poznámka: Dýhovaná dřevěná podlaha je jedinečný přírodní materiál. Nenajdete dva identické dílce. Malé odchylky v barvě a struktuře jsou normální. Malé přirozené znaky jako např. součky jsou přípustné a nemají vliv na kvalitu podlahy. Kartony Par-ky se nemusí před pokládkou promíchat. Jedinečný způsob výroby Par-ky míchá všechna prkna automaticky, čímž se získává jednotný vzhled celé podlahy.

Poškození v podkladu se musí opravit. Podklad musí:

• být čistý a bezprašný

• být pevný. Všechny volné části se musí upevnit.

• být rovný. Maximální výškový rozdíl je 2mm na 2metry.

• být suchý. Méně než 2.0% CM vlhkost v betonu nebo 10% vlhkost v

překližce.

V zásadě se může podlaha Par-ky pokládat na každý podklad, pokud je tento stabilní, nosný a pevný. V ideálním případě se pokládá podlaha Par-ky při pokojové teplotě mezi 16°C a 21°C a při relativní vzdušné vlhkosti mezi 40 a 60%. (obrázek 6 a 7)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

PODKLAD

Pod Par-ky Lounge a Par-ky Pro nainstalujte podložku, buď podložku Izofloor 2, 3 nebo 6 mm nebo zvuk tlumící podložku PAR-KY tloušťky 3.6 mmPodložka integrovaná z vrstvy kaučuk+hliníková fólie absorbuje až 23 dB. Integrovanou podložku (nebo parozábranu LDPE fólii, pokud nepracujete s integrovanou podložkou) nechte přesahovat 10 cm na stěnu nad podlahu. Tím zabráníte, aby se vlhkost dostala přímo pod podlahu. (obrázek 8)

 NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

INSTALACE

1. Obecně (obrázek 11, 12 a 13)

Podlaha Par-ky používá zámek systému Uniclic pro instalace podlah bez lepidla. Použitím zámku se dílce spojí. Tento systém je rychlý a bezchybný. Pokud nepoužijete dřevěnou doklepávací desku a kladivo, použijte páčidlo/dotahovák. Poklepejte na příčnou hranu několikrát po sobě. V žádném případě se nepokoušejte klepat tvrdě. Tímto byste způsobili těžké poškození dílců. Pokud použijete na podélnou hranu páčidlo/dotahovák, musíte dílce spojit poklepáním na několika místech jejich délky. Začněte opatrně tlouci na konci dílce, dokud zámek neklikne. Toto opakujte každých 30 cm až do zakliknutí celého dílce.

Návod na montáž dýhových podlah PAR-KY LOUNGE a PRO

Par-ky je podlaha z pravého dřeva. Počítejte s dostatkem volného prostoru u stěn, trubek k topení a dalších (např. dveřní zárubně…). Minimální odstup = 10 mm nebo 1,2 mm na běžný metr. Vynechaná plocha se může zakrýt pomocí lišt, které se připevní na stěnu, ne na podlahu. Podlahy, které jsou delší nebo širší 10m, musí být opatřeny dilatační spárou. (obrázek 13)

Návod na montáž dýhových podlah PAR-KY LOUNGE a PRO

Doporučujeme začít montovat na levé straně místnosti. Při pokládání podlahy se jednoduše zastrčí nos zámku (A) do drážky zámku (B). (obrázek 12)

Návod na montáž dýhových podlah PAR-KY LOUNGE a PRO

SMĚR POKLÁDKY

Doporučujeme prkna namontovat ve směru světla nebo ve směru nejdelší stěny. (obrázek 9 a 10).

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

Poznámka:

Některé druhy dřeva jsou citlivé na změny barvy pod vlivem UV světla. Je přirozené, že dýhovaná dřevěná podlaha časem ztmavne nebo zesvětlí. 

PRVNÍ ŘADA

Vyřežte u prvního dílce nos zámku, jak příčně tak podélně. Položte tento dílec do levého rohu místnosti. U ostatních dílců první řady by se měly odřezat nosy zámku jen na podélné straně. (obrázek 14)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

Vymezte si dilataci o šířce 10 mm – použijte k tomu rozpěrky z instalační sady Par-ky. Proti zdi položte první řadu s dilatací 10 mm. (obrázek 15)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

Zbývající část první řady použijte na začátku druhé řady (pozor na to, že je nutná minimální délka 20 cm na každém konci řady). (obrázek 16)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

Následně začněte druhou řadu s celým dílcem. Nejprve zakliknete do řady dílec podélnou stranou. Uděláte to asi 6 mm od prvního dílce řady 2. Potom opatrně zatlučete celý první dílec řady 2 pomocí dřevěné doklepávací desky z instalační sady Par-ky. (obrázek 17) Takto dělejte až do poslední řady. Více informací o poslední řadě níže. 

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

Poznámka: Nikdy nezkoušejte dílec do zaklikávacího systému pomocí dřevěné doklepávací desky zatlouct jedním rázem. 

POSLEDNÍ ŘADA

Nechte si mezi posledním dílcem a stěnou volný prostor o šířce 10 mm. Proto musíte dílec z poslední řady odřezat. Aby se dílec mohl usadit do zaklikávacího systému předchozí řady, použijte prosím kovové páčidlo/dotahovák z instalační sady Par-ky. (obrázek 18)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

DVĚŘNÍ RÁMY

Ořežte dílec tak, abyste získali dilatační prostor 10 mm. Použijte páčidlo/dotahovák, pokud dílec nejde zakliknout. (obrázek 19 a 20)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

ÚDRŽBA A OCHRANA

Abyste mohli svou podlahu optimálně užívat, je třeba respektovat následující:

• filcové podložky pod židlemi. (obrázek 23a)

• plastové podložky pod kancelářskými židlemi a ochranná rohož pod židlí. (obrázek 23b)

• rohož u dveří, pokud se vstupuje z venku přímo na podlahu Par-ky. (obrázek 24)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY PRO A LOUNGE

Podlaha Par-ky se nejlépe udržuje čističem PAR-KY CLEANER . Odstraňuje znečištění, aniž by rozežíral lakování a Vaší podlaze poskytuje speciální ochranu povrchu po celou dobu její životnosti. U velmi silného znečištění konzultujte prosím s Vaším prodejcem.

 

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1)

• Par-ky Instalační souprava

(dřevěná doklepávací deska-rozpěrné klíny - páčidlo/dotahovák)

• Parozábrana 

• Palička

• Páska odolná vůči vlhkosti

• Tužka

• Pilka

• Nožík

• Metr

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Při instalaci Par-ky nepoužívejte lepidlo, šrouby nebo hřebíky ! Netlučte paličkou přímo na podlahové dílce. K ochraně hran vždy používejte dřevěné doklepávací desky. (obrázek 2)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

PODLAHOVÉ TOPENÍ (obrázek 3)

Podlahy Par-ky lze nainstalovat na podlahové topení. Dbejte pokynů výrobce podlahového topení. Při podlahovém topení by neměl být povrch podlahy teplejší než 27°C.

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

PŘÍPRAVA

Uložte balíky Par-ky 24 hodin před instalací do místnosti, kam se bude podlaha pokládat. Balíky by měly stát uprostřed místnosti, ne proti zdi. Otevřete je jen před instalací. Dobře prohlédněte každý dílec. Během instalace nepracujte s dílci, které mají vady. (obrázek 4 a 5)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Poznámka: 

Dýhovaná dřevěná podlaha je jedinečný přírodní materiál. Nenajdete dva identické dílce. Malé odchylky v barvě a struktuře jsou normální. Malé přirozené znaky jako např. součky jsou přípustné a nemají vliv na kvalitu podlahy. Par-ky Sound & Par-ky Deluxe smíchejte prkna z různých kartonů.Tak získáte nejhezčí kombinaci a optickou konzistenci celé podlahy. (obrázek 6)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Poškození v podkladu se musí opravit. Podklad musí:

• být čistý a bezprašný

• být pevný. Všechny volné části se musí upevnit.

• být rovný. Maximální výškový rozdíl je 2mm na 2metry.

• být suchý. Méně než 2.0% CM vlhkost v betonu nebo 10% vlhkost v překližce.

V zásadě se může podlaha Par-ky pokládat na každý podklad, pokud je tento stabilní, nosný a pevný. V ideálním případě se pokládá podlaha Par-ky při pokojové teplotě mezi 16°C a 21°C a při relativní vzdušné vlhkosti mezi 40 a 60%. (obrázek 7 a 8)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

PODKLAD

Par-ky Sound a Par-ky Deluxe jsou opatřeny integrovaným tlumícím korkovým protitahem. Zde doporučujeme pouze použít naši parotěsnou zábranu s tloušťkou alespoň 150 micronů. Dbejte, aby zde bylo překrytí 30 cm a nechte PE folii přesahovat na stěnu nad podlahu 10 cm. Slepte hrany PE folie lepicí páskou odolnou proti vlhkosti k sobě. Pozor, ať při tom nepoškodíte PE folii. (obrázek 9)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

INSTALACE

1. Obecně (obrázek 12, 13 a 14)

Podlaha Par-ky používá zámek systému Uniclic pro instalace podlah bez lepidla. Použitím zámku se dílce spojí. Tento systém je rychlý a bezchybný. Pokud nepoužijete dřevěnou doklepávací desku a kladivo, použijte páčidlo/dotahovák. Poklepejte na příčnou hranu několikrát po sobě. V žádném případě se nepokoušejte klepat tvrdě. Tímto byste způsobili těžké poškození dílců. 

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Pokud použijete na podélnou hranu páčidlo/dotahovák, musíte dílce spojit poklepáním na několika místech jejich délky. Začněte opatrně tlouci na konci dílce, dokud zámek neklikne. Toto opakujte každých 30 cm až do zakliknutí celého dílce. Par-ky je podlaha z pravého dřeva. Počítejte s dostatkem volného prostoru u stěn, trubek k topení a dalších (např. dveřní zárubně…). Minimální odstup = 10 mm nebo 1,2 mm na běžný metr. Vynechaná plocha se může zakrýt pomocí lišt, které se připevní na stěnu, ne na podlahu. Podlahy, které jsou delší nebo širší 10m, musí být opatřeny dilatační spárou. (obrázek 14) 

NÁVOD NA MONTÁŽ DÝHOVÝCH PODLAH PAR-KY SOUND + A DELUXE+

Doporučujeme začít montovat na levé straně místnosti. Při pokládání podlahy se jednoduše zastrčí nos zámku (A) do drážky zámku (B). (obrázek 13)

NÁVOD NA MONTÁŽ DÝHOVÝCH PODLAH PAR-KY SOUND + A DELUXE+

SMĚR POKLÁDKY

Doporučujeme prkna namontovat ve směru světla nebo ve směru nejdelší stěny. (obrázek 10 a 11).

NÁVOD NA MONTÁŽ DÝHOVÝCH PODLAH PAR-KY SOUND + A DELUXE+

NÁVOD NA MONTÁŽ DÝHOVÝCH PODLAH PAR-KY SOUND + A DELUXE+

Poznámka:

Některé druhy dřeva jsou citlivé na změny barvy pod vlivem UV světla. Je přirozené, že dýhovaná dřevěná podlaha časem ztmavne nebo zesvětlí. 

PRVNÍ ŘADA

Vyřežte u prvního dílce nos zámku, jak příčně tak podélně. Položte tento dílec do levého rohu místnosti. U ostatních dílců první řady by se měly odřezat nosy zámku jen na podélné straně. (obrázek 15) 

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Vymezte si dilataci o šířce 10 mm – použijte k tomu rozpěrky z instalační sady Par-ky. Proti zdi položte první řadu s dilatací 10 mm. (obrázek 16)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Zbývající část první řady použijte na začátku druhé řady (pozor na to, že je nutná minimální délka 20 cm na každém konci řady). (obrázek 17)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Následně začněte druhou řadu s celým dílcem. Nejprve zakliknete do řady dílec podélnou stranou. Uděláte to asi 6 mm od prvního dílce řady 2. Potom opatrně zatlučete celý první dílec řady 2 pomocí dřevěné doklepávací desky z instalační sady Par-ky. (obrázek 18)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Takto dělejte až do poslední řady. Více informací o poslední řadě najdete níže 

Poznámka: Nikdy nezkoušejte dílec do zaklikávacího systému pomocí dřevěné doklepávací desky zatlouct jedním rázem.

POSLEDNÍ ŘADA

Nechte si mezi posledním dílcem a stěnou volný prostor o šířce 10 mm. Proto musíte dílec z poslední řady odřezat. Aby se dílec mohl usadit do zaklikávacího systému předchozí řady, použijte prosím kovové páčidlo/dotahovák z instalační sady Par-ky. (obrázek 19)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

DVEŘNÍ RÁMY

Ořežte dílec tak, abyste získali dilatační prostor 10 mm. Použijte páčidlo/dotahovák, pokud dílec nejde zakliknout. (obrázek 20 a 21)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

ÚDRŽBA A OCHRANA

Abyste mohli svou podlahu optimálně užívat, je třeba respektovat následující:

• filcové podložky pod židlemi. (obrázek 24a)

• plastové podložky pod kancelářskými židlemi a ochranná rohož pod židlí. (obrázek 24b)

• rohož u dveří, pokud se vstupuje z venku přímo na podlahu Par-ky. (obrázek 25)

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+ NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+ NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAH PAR-KY SOUND+ A DELUXE+

Podlaha Par-ky se nejlépe udržuje čističem PAR-KY CLEANER . Odstraňuje znečištění, aniž by rozežíral lakování a Vaší podlaze poskytuje speciální ochranu povrchu po celou dobu její životnosti. U velmi silného znečištění konzultujte prosím s Vaším prodejcem.