Choose a searcher

JAK PEČOVAT O LAKOVANÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

V případě, že jste se rozhodli pro parketovou podlahu nebo obecně podlahu ze dřeva, která je povrchově opatřena některým z laků PALLMANN, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Nově lakované dřevěné podlahy lze plně zatížit teprve tehdy, je-li parketový lak dokonale vytvrzen. Platí obecné pravidlo, že čím déle v prvních dnech po lakování podlahu šetříme a zbytečně nezatěžujeme, tím lepší máme předpoklad pro její delší životnost. Plné zatížení podlahy, např. nastěhování nábytku, je možno teprve tehdy, je-li dosaženo úplného technologického vytvrzení laku. Nově nalakované podlahy nesmí být v průběhu schnutí laku zakrývány umělohmotnými textilními podlahovinami (např.koberec) nebo fóliemi (např.krycí fólie). Teprve po dosažení konečného vytvrzení laku, které je vždy závislé na druhu použitého parketového laku, můžeme začít s první nebo tzv. běžnou pravidelnou údržbou. Lakovanou podlahu vytíráme mopem, čistíme smetákem nebo vysáváme vysavačem. Nepatrné šlápoty a přilnuté nečistoty odstraníme dobře vyždímaným hadrem. Silné znečištění, jakými jsou např. šmouhy po podrážkách nebo mastné skvrny, odstraníme podle stupně znečištění buď výrobkem Clean Remover nebo Clean Strong. V žádném případě nepoužíváme drátěnky nebo jiné agresivní čistící prostředky, ani utěrky či hadry, které obsahují mikrovlákna!

PRVNÍ OŠETŘENÍ - PALLMANN FINISH CARE

PRVNÍ OŠETŘENÍ - PALLMANN FINISH CARE

Tímto výrobkem doporučujeme na nově nalakované podlaze provést úvodní, tzv. první ošetření. Nově nalakovaná podlaha musí většinou snášet zvýšené zatížení, které je dáno nastěhováním nábytku a vůbec „zabydlením“ dané místnosti. Toto první ošetření podlahy má za cíl zabezpečit optimální ochranu nalakované podlahy.

Je vhodný např. pro povrchovou péči:

– parketových a dřevěných podlah

– podlah z vícevrstvých parket, které byly po pokládce základně očištěny a možnost jejich ošetřování byla předběžně odzkoušena

Zpracování:

1. První ošetření může být provedeno teprve po úplném chemickém vytvrzení laku (ca. 7 – 21 dní). Informujte se u parketářské firmy, která prováděla lakování, jak dlouhá je tato doba, nebo dbejte instrukcí, které jsou uvedeny v návodech od výrobce laku.

2. Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem).

3. Nádobu s výrobkem Pallman Finish Care necháme před upotřebením aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

4. Na podlahu naneseme např. vytíracím mopem rovnoměrně tenkou vrstvu (ca. 10 ml/m2) neředěného ošetřovacího prostředku. Prostředek nanášíme v jednom směru (doporučujeme po směru parket). Není nutné přeleštění!

5. Po zaschnutí (ca. 1 hod.) může být ošetřená plocha okamžitě zatížena.

6. První ošetření je nutno opakovat vždy po provedeném základním čištění výrobkem Clean Strong.

Spotřeba: cca 7–10ml/m2 (v neředěném stavu,tj. 1l na cca.75–100m2)

PRVNÍ OŠETŘENÍ - PALLMANN FINISH CARE

BĚŽNÉ OŠETŘENÍ - PALLMANN FINISH CARE

Tuto běžnou údržbu považujte jako nutnou péči o vaše dřevěné podlahy! Dovolte nám malý příměr: jako vy si každý den myjete ruce mýdlem, potom si ošetříte pokožku krémem na ruce, čímž získáte ruce čisté, hebké a nepopraskané – prostě hezké a zdravé ruce. A stejně je tomu tak s lakovanou podlahou. Jen průběžné ošetřování vám zaručí „zdravou“ a krásnou podlahu. Výrobkem Finish Care lakovanou podlahu nejenom ošetřujete, ale i chráníte!

Je vhodný např. na běžnou povrchovou péči:

– lakovaných parketových, dřevěných a korkových podlah, linolea, PVC, vícevrstvých parket, podlah z přírodního a umělého kamene (u mramoru, terakoty a přírodního kamene s otevřenými póry proveďte předběžnou zkoušku).

Zpracování:

1. Běžné ošetřování může být prováděno teprve po úplném vytvrzení laku (ca. 7 – 21 dní). Informujte se u parketářské firmy, která prováděla lakování, jak dlouhá je tato doba, nebo dbejte instrukcí, které jsou uvedeny v návodech od výrobce laku.

2. Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem).

3. Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

4. Přibližně 100 – 250 ml prostředku Finish Care zředíme s 10 litry čisté vody a roztok naneseme v tenké vrstvě buď jemným hadrem nebo vytíracím mopem.

5. Po zaschnutí můžeme plochu okamžitě zatížit.

6. Toto běžné ošetřování je nutno pravidelně opakovat v závislosti na zatížení lakované podlahy (viz. tabulka).

Spotřeba: cca. 100 – 250ml na 10 litrů vody

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ - PALLMANN CLEANBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ - PALLMANN CLEAN 

Je určen pro pravidelné čištění. Používání výrobku Pallmann Clean je závislé na intervalech ošetřování podle tabulky. Přesné dávkování je uvedeno na etiketě výrobku (Clean).

Použití:

k čištění lakovaných parketových podlah

k čištění lakovaných korkových podlah

k čištění vícevrstvých parketových podlah

k čištění linolea, PVC, přírodního a umělého kamene, laminátu

Přípravek Clean je ředitelný vodou, parfémovaný, šetrný k pokožce

Spotřeba: základní čištění: od neředěného až po ca 400 ml/10 l vody

běžné čištění: ca 100 - 200 ml/10 l vody

 

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ - PALLMANN CLEAN STRONGZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ - PALLMANN CLEAN STRONG

Při správné údržbě se na povrchu laku vytváří vrstvička ošetřovacího prostředku v podobě tenkého filmu. Tento film chrání parketový lak. Postupem času se však tyto vrstvičky vzhledem k opakovanému ošetřování navrstvují, film zesiluje a může způsobit nežádoucí lesk podlahy nebo se na podlaze mohou objevit „vychozené cestičky“. V takovém případě přichází na řadu použití dalšího výrobku Pallmann, a to základní čistící emulze Clean Strong. Po aplikaci tohoto prostředku provedeme výše uvedené první ošetření, kterým vytvoříme nový ochranný film na lakované podlaze.

Přesné dávkování je uvedeno na etiketě výrobku (Clean Strong).

Nalakováním parketových nebo dřevěných podlah získáváme jejich nejvyšší možnou ochranu. Každý parketový lak se však zároveň neustálým a různě intenzivním zatížením postupně opotřebovává. Správným a pravidelným ošetřováním můžeme následky zatížení výrazně eliminovat.

 TABULKA INTERVALŮ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ PODLE STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ

Stupeň znečištění Prostory Běžné čištění Běžné ošetření Základní čištění
mírný obytné místnosti, ložnice

 provádět dle vlastního uvážení dle stupně znečištění

cca každých 6-8 týdnů cca každých 12 měsíců
střední až silný schodiště, kanceláře, chodby cca každé 2-4 týdny cca každých 6 měsíců
velmi silný restaurace, školy, obchody cca každých 8-12 dní cca každých 1-3 měsíce

Běžné čištění a běžné ošetřování doporučujeme střídat ca. v poměru 2:1

 

JAK PEČOVAT O OLEJOVANÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY 

Rozhodli jste se pro instalování podlahy z přírodního materiálu, parketové nebo dřevěné podlahy, která byla naolejovaná 2-složkovým olejovoskem Pallmann MAGIC OIL 2K nebo 1-složkovým olejovoskem SOYABASE PLUS. Dřevěné naolejované podlahy jsou pochozí až po úplném vyschnutí vrstvy oleje resp. vosku, nejdříve však až po 12 hodinách (u výrobku SOYABASE PLUS cca po 24 hodinách). Naolejovaný povrch smí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými neagresivními tekutinami nejdříve po 12 hodinách (u SOYABASE PLUS po 4-7 dnech). Čím víc budete nově impregnovanou dřevěnou podlahu v prvních dnech šetřit - tím lépe! K plnému zatížení těžkým nábytkem by mělo dojít nejdříve po 12 hodinách (u SOYABASE PLUS po 4-7 dnech). Nově naolejované dřevěné podlahy se prvních 12 hodin (u SOYABASE PLUS po 4-7 dnech) nesmí zakrývat umělými a/nebo textilními krytinami ani fóliemi. Zatížení podlahy z předešlých dnů, které určí četnost vytírání za vlhka, může životnost impregnované dřevěné podlahy buď prodloužit nebo zkrátit.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ - PALLMANN CLEANBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ PROSTŘEDKEM CLEAN PALLMANN

Běžné čištění dřevěných podlah olejovaných výrobky Pallmann musíte provádět čisticím prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger.

Zpracování:

1. Nádobu před použitím dobře protřepejte.

2. Cca 100 - 200 ml čisticího prostředku Pallmann CLEAN/ Neutralreiniger rozřeďte s 10 litry čisté vody a nanášejte na podlahu vyždímaným mopem nebo hadrem.

3. Přesné cykly pro čištění a ošetřování podlah najdete v Přehledu intervalů pro čištění a ošetřování.


Pallmann Magic Oil Care Refresher - ošetřovací prostředek

BĚŽNÉ OŠETŘOVÁNÍ PROSTŘEDKEM PALLMANN MAGIC OIL CARE REFRESHER 

Aby Vaše olejovaná dřevěná podlaha trvale odolávala nečistotám, musíte ji ošetřovat prostředkem Pallmann MAGIC OIL CARE.

Zpracování:

1. Nádobu nechte před použitím aklimatizovat na pokojovou teplotu a dobře ji protřepejte.

2. Cca 500 ml prostředku Pallmann MAGIC OIL CARE zřeďte s 10 litry vody. Při silném znečištění nebo zašednutí zvyšte koncentraci příp. použijte prostředek až neředěný. Vytíracím mopem Pallmann naneste prostředek vjednom směru (ve směru dřevěných vláken) rovnoměrným navlhčením napodlahu a nechte uschnout.

3. Nářadí po použití očistěte vodou.

4. Běžné ošetřování se musí provádět podle stupně namáhání.

5. Pro dlouhou životnost podlahy doporučujeme provádět pravidelné ošetřování a čištění dle pokynů výrobce. Přesný rytmus ošetřování najdete v tabulce intervalů pro čištění a ošetřování.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ - PALLMANN CLEAN

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ PROSTŘEDKEM CLEAN PALLMANN A NÁSLEDNÉ DOOLEJOVÁNÍ PRODUKTY PALLMANN

Frekvence základního čištění a následného doolejování příslušnými výrobky Pallmann vyplyne ze stupně zatěžování podlahy resp. četnosti vytírání podlahy za vlhka.

Doolejování příslušným výrobkem Pallmann je možné provést až po základním čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger.

Málo zatěžované a zřídka za vlhka vytírané prostory: 1 x ročně.

Běžné obytné prostory: 1 - 2 x ročně.

Silně zatěžované komerčně využívané prostory:měsíčně až čtvrtletně.

Základní čištění a následné doolejování by měl provádět specializovaný řemeslník nebo odborná firma. ( pro 1-složkový olejovosk Pallmann SOYABASE PLUS by měla být údržba prováděna ca o 1/3 častěji než u 2-složkového olejovosku Pallmann Magic Oil 2K )

PALLMANN SOYA BASE

DOOLEJOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH - PALLMANN OLEJ SOYABASE  

Kombinace přírodního sojového oleje a vosku k impregnaci povrchu dřevěných podlah, která vytváří prodyšný povrch s otevřenými póry. Složka vosku vytváří mimořádný ochranný efekt, který odpuzuje vodu a špínu z povrchu. Kombinace oleje a vosku s přírodním sójovým olejem, který vytváří prodyšný povrch s otevřenými póry. Podílem vosku v Soyabase Plus vznikne vodu a špínu odpuzující efekt, který povrch zvláště chrání.

Použití:

k impregnaci broušených dřevěných podlah

k impregnaci parketových podlah, včetně podlah palubkových

k impregnaci dřevěné dlažby

k impregnaci dřevěných stavebních dílů v interiéru

k impregnaci nábytku z masivního dřeva

na teplovodní podlahové vytápění

Vlastnosti:

bez obsahu rozpouštědel

nanášení špachtlí                                      

rychlý pracovní postup

nutnost pečlivého odstranění přebytků materiálu z plochy

Pallmann Magic Oil 2 K Pallmann - olej na podlahy

DOOLEJOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH - PALLMANN MAGIC OIL  

Olejovo-vosková kombinace vytvářející prodyšný, paropropustný povrch s otevřenými póry. Díky obsahu vosku má stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje velmi rychlé vytvrzení výrobku. Toto rychlé schnutí umožňuje provádět renovace ve velmi krátkém čase, a to i ve velmi silně zatěžovaných prostorách (restaurace, hotely, obchody, kanceláře...), podlahy jsou po vyschnutí přes noc plně mechanicky a chemicky zatížitelné. Na základě vyšší hustoty zesítění má povrch vyšší vodoodpudivost a odolnost vůči znečištění, než jakou lze dosáhnout u jednosložkových olejů na parkety. Jeho vysoká odolnost vůči znečištění je téměř srovnatelná s lakovanými parketami. MAGIC OIL 2K rovněž nevyžaduje náročnou údržbu obvyklou u jednosložkových olejů na parkety.

Použití:

pro impregnaci broušených dřevěných podlah

pro impregnaci parketových podlah, včetně palubkových

pro impregnaci dřevěné dlažby

pro impregnaci zbroušených vícevrstvých parket

na podlahy s teplovodním podlahovým vytápěním

Vlastnosti:

nanášení špachtlí (možno i válečkem)

chemické vytvrzení za ca 12 hod.

možnost rychlé renovace

pro velmi vysoké mechanické a chemické zatížení

98% podíl sušiny

protiskluzné vlastnostmi v souladu s R10/DIN 55130

odolná proti slinám a potu podle DIN 53160

splňuje normu DIN EN 71-3 (bezpečnost hraček, díl 3: migrace látek)

 

Jak pečovat o podlahy ošetřené oxidativním olejem 

Kondice dřevěných podlah stejně jako lidí závisí na klima v místnosti. Pro dřevěné podlahy a lidi je optimální teplota 20 ° C a relativní vlhkost cca 50% (min. 35% a max. 65% na velmi krátkou dobu). V topné sezóně, kdy vlhkost klesá, doporučujeme použití zvlhčovače anebo umístění nádob s vodou na radiátor. Při vysoké vlhkosti vzduchu, může být zapotřebí zvýšení teploty vytápění, nebo méně časté větrání okny. Je doporučeníhodné zakoupit vlhkoměr. Vezměte prosím na vědomí, že vlastnosti dřeva jsou velmi odlišné a že dřevo stále pracuje v závislosti na vlhkosti. Šířka spáry proto není vždy stejná, a že tato v topné sezóně, v níž je vzduch zpravidla sušší je třeba počítat se širší spárou než obvykle. Dřevěná podlaha se aklimatizuje až za cca 1 rok. 

Chcete-li zachovat dřevěnou podlahu v dobrém stavu, je vhodné použít plstěné podložky pod židle a nohy od stolu. Kancelářské židle by měly být vybaveny měkkými kolečky které jsou vhodné pro dřevěné podlahy a pod kancelářské židle se doporučuje použití ochranných akrylových rohoží. Dávejte pozor především na květináče, vázy atd., které jsou umístěny přímo na dřevěné podlaze. Pokud si nejste zcela jisti, zda tyto objekty na zemi jsou absolutně těsné, měli byste je dát na podmisku, aby se zabránilo přímému kontaktu s podlahou. Volně ležící koberce, rohože apod. by se měly pokládat na podlahu až ca. 2 - 3 týdny od položení a ošetření dřevěné podlahy. Zabraňte špíně, vlhkosti, nečistot atd. aby se na podlahu vůbec dostaly tím, že do vstupních prostor dáte čistící rohožky.

První ošetření podlahy po montáži

WOCA - pečující olej přírodníPRVNÍ OŠETŘENÍ PODLAHY IHNED PO MONTÁŽI PEČUJÍCÍM OLEJEM 

Na Vaši podlahu byl ve výrobě použit oxidativní olej. Tento olej zvýrazňuje přírodní charakter dřeva a zlepšuje jeho odolnost proti opotřebení, špíně a vlhkosti. Dřevo je přírodní materiál a díky rozdílné nasákavosti oleje v ploše dřeva a následné oxidaci oleje , nemusí podlaha upravená oxidativními oleji nanesenými z výroby vykazovat vždy opticky jednotný povrch. Proto je důležité, abyste ošetřili podlahu pomocí další vrstvy pečujícího oleje zpravidla ihned po montáži podlahy. Touto závěrečnou úpravou získá podlaha trvanlivý stejnoměrný povrch a lze ji provést ručně, nebo strojově. K tomuto účelu vaše podlaha musí být suchá, čistá a zbavená prachu a mastnot. 

Upozornění: teplota interiéru musí být při aplikaci oleje v rozmezí mezi 16°C a 25°C. Na plochu cca 4 m2 naneste mopem, malířským válečkem, bavlněným hadrem, který neuvolňuje vlákna, nebo rozprašovačem cca 100 ml pečujícího oleje (před použitím důkladně promíchat a protřepat) a rovnoměrně a důkladně jej vetřete do podlahy tak, aby dřevo bylo nasáklé a povrch Vám připadal jednolitý. Nechejte vsáknout cca 10 minut. Opakujte ošetření až do té doby dokud není celá podlaha napuštěna a nepřijímá další olej . Odstraňte jakýkoliv přebytečný olej z povrchu podlahy savým hadrem na podlahu nebo bavlněným hadrem. Než se přesuneme dál, podlahu ještě vyleštěte čistým, suchým bavlněným hadrem tak, aby nevypadala mokře. Postupujte takto po jednotlivých částech , dokud nebude hotová celá podlaha. Pro větší plochy použijte strojní leštičku a olej důkladně vtírejte bílým, nebo béžovým padem až do úplného nasycení podlahy. Suchým bílým nebo béžovým padem pak proveďte závěrečné vyleštění (zbavení přebytečného oleje). Rohy a jiná obtížně dosažitelná místa musí být dokončena ručně. Provádějte leštění až do té doby, dokud není povrch podlahy suchý.

Upozornění: nebezpečí samovznícení! Olejem napuštěný hadr, pady nebo váleček musí být okamžitě opláchnutý vodou a vysušený venku mimo dům.

Ponechejte podlahu vyschnout v případě strojního vyleštění min.4 – 6 hodin před tím, než po ní budete chodit, v případě ruční aplikace až 24 hodin. Poté doporučujeme frekventované části podlahy na 1 den zakrýt vlnitou lepenkou (zvlněnou částí dolů) a lze po nich chodit. Olej potřebuje pro plné vyzrání vytvrdit po dobu cca 5 dnů, je důležité být opatrný při posunování těžkých předmětů. Důležité: min. 3 dny po aplikaci pečujícího oleje chraňte podlahu před jakýmkoliv kontaktem s vodou nebo bosýma nohama – olej ještě není v té době chemicky stabilizován a mohly by se v místě kontaktu s vlhkostí objevit bílé skvrny.

Doporučené prostředky: WOCA Pečující olej, malířský váleček, mop , nebo rozprašovač , bavlněný hadr, který neuvolňuje vlákna. Pro strojní aplikaci leštička a bílý, nebo béžový pad. 

Pokud je během montáže znečištěna , umyjte podlahu intenzivním čističem (nutno posoudit, není vždy nezbytně nutné ). Rozmíchejte 125 ml intenzivního čističe v 5 litrech vody a podlahu navlhčete bavlněným hadrem, nebo provázkovým mopem. Krátké působení usnadní rozpuštění nečistot, podlahu ale nikdy nemáčejte tak, aby na povrchu zůstávaly loužičky. Při silném znečištění vydrhněte ručně kartáčem nebo strojem s příslušnou vložkou. Špinavou vodu z podlahy stáhněte mopem nebo hadrem. Vždy ještě jednou setřete, aby na povrchu zůstalo co nejméně vody. Při silném znečištění postup ještě jednou zopakujte. Vždy používejte 2 kbelíky, jeden s intenzivním čističem, druhý s čistou vodou. Pokud podlahu myjete, musí schnout minimálně 8 hodin před aplikací pečujícího oleje.

Doporučené prostředky: WOCA – Intenzivní čistič , provázkový mop, 2 kbelíky


WOCA - mýdlo na dřevěné podlahy přírodní
OŠETŘENÍ PODLAHY MÝDLEM NA DŘEVĚNÉ PODLAHY 

Po uplynutí 1 týdne od montáže a aplikace pečujícího oleje , již v rámci běžné údržby, musí být povrch ošetřen mýdlem na dřevěné olejované podlahy, které způsobí, že podlaha odpuzuje špínu a je chráněna proti vodě. Jestliže je Vaše podlaha napuštěna olejem přírodní barvy , použijte     přírodní mýdlo. Pokud byla napuštěna bílým olejem, použijte bílé mýdlo. Mísící poměr je 125 ml mýdla na 5 litrů horké vody. To stačí na plochu od 25 m2 do 30 m2. Vždycky pracujte se dvěma kbelíky – 1 kbelík na mýdlovou směs a 1 kbelík s čistou vodou k opláchnutí hadru na podlahu. Naneste mýdlový roztok pomocí hadru na podlahu nebo provázkového mopu a podlahu umyjte od nečistot. Setřete podlahu , mop opláchněte v čisté vodě a pak s navlhčeným (nikoliv mokrým) mopem v čerstvém mýdlovém čističi podlahu setřete ve směru let dřeva a nechejte zaschnout. Nikdy nenechávejte na podlaze louže! Nikdy nestírejte podlahu pouze s čistou vodou, protože tento postup odstraní ochranný olej.

Doporučené prostředky: WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy, provázkový mop, 2 kbelíky ,nebo kapsový mop se ždímačem.

PRAVIDELNÁ PRUBEŽNÁ ÚDRŽBA 

O Vaši podlahu je třeba se starat řádně a poskytovat jí ochranu. Pomocí vhodného a pravidelného ošetření prodloužíte životnost povrchové úpravy. Udržujte podlahu bez prachu a písku tím, že použijete vysavače, měkkého smetáku nebo smetáčku. Použijte kvalitní rohožku ke dveřím. Špína je hlavním důvodem pro opotřebení dřevěných podlah a tím, že umístíme rohožku před dveře dané místnosti, zabráníme špíně a písku, aby poškrábaly povrchovou úpravu. Pravidelně podlahu myjte mýdlovým čističem , podle potřeby ošetřete oživujícím prostředkem s olejem a po delším používání pečujícím olejem. Při každém pátém mytí použijte WOCA Refresher. Je to mýdlo s velkým obsahem lněných a kokosových olejů, které podlahu vyčistí a krásně oživí. Až bude podlaha i po použití WOCA Refresheru náchylnější k nečistotám, použijte při dalším mytí WOCA Intenzivní čistič a následně WOCA Pečující olej. Na tmavé druhy dřeva používejte místo WOCA Mýdla na dřevěné olejované podlahy WOCA Refresher. Na odstranění lokálních nečistot lze použít neředěný WOCA Intenzivní čistič v neředěném stavu a u velice odolných nečistot pomůže WOCA Odstraňovač skvrn a poté je zapotřebí doplnit olej WOCA pečujícím olejem. Opatřete veškerý nábytek plstěnými podložkami, abyste zabránili zbytečnému poškrabání podlahy. Neposunujte těžký nábytek po podlaze, raději jej nadzvedněte. V případě rozlití vody nebo jiných tekutin ihned podlahu vysušte. Káva, červené víno a kečup musíte ihned setřít, protože způsobí skvrny. Pokud objevíte zaschlé skvrny, můžete použít také Odstraňovač skvrn . V případě trvalých skvrn se, prosím, spojte se svým prodejcem o radu. Jestliže je podlaha velmi špinavá ,je nutné, abyste ručně důkladně podlahu vyčistili intenzivním čističem . Nikdy nepoužívejte příliš velké množství vody, neboť tím můžete způsobit, že dřevo se roztáhne, zvlní a poškodí se.

WOCA - mýdlo na dřevěné podlahy přírodníOŠETŘENÍ PODLAHY MÝDLEM NA DŘEVĚNÉ OLEJOVANÉ PODLAHY

Podle potřeby , zpravidla jednou týdně až jednou za dva týdny (v závislosti na znečistění podlahy) poveďte ošetření podlahy mýdlem smíchaným s teplou vodou , které způsobí, že podlaha odpuzuje špínu a je chráněna proti vodě. Jestliže je vaše podlaha napuštěna olejem přírodní barvy , použijte přírodní mýdlo. Pokud byla napuštěna bílým olejem, použijte bílé mýdlo. Mísící poměr je 125 ml mýdla na 5 litrů horké vody. To stačí na plochu od 25 m2 do 30 m2. Vždycky pracujte se dvěma kbelíky – 1 kbelík na mýdlovou směs a 1 kbelík s čistou vodou k opláchnutí hadru na podlahu. Naneste mýdlový roztok pomocí hadru na podlahu nebo provázkového mopu a podlahu umyjte od nečistot. Setřete podlahu , mop opláchněte v čisté vodě a pak s navlhčeným (nikoliv mokrým) mopem v čerstvém mýdlovém čističi podlahu setřete ve směru let dřeva a nechejte zaschnout. Nikdy nenechávejte na podlaze louže! Nikdy nestírejte podlahu pouze s čistou vodou, protože tento postup odstraní ochranný olej.

Doporučené prostředky: WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy přírodní nebo bílé, provázkový mop, 2 kbelíky ,nebo kapsový mop se ždímačem.

 

WOCA - refresherREFRESHER - OŠETŘENÍ PODLAHY PEČUJÍCÍM MÝDLEM A OŽIVUJÍCÍM PROSTŘEDKEM S OBSAHEM OLEJE

Po určité době používání a mytí podlahy pečujícím mýdlem (zhruba při každém pátém mytí) doporučujeme použít pro příležitostné ošetření podlahy WOCA Refresher, který obsahuje pečující mýdlo a zároveň napouští podlahu pečujícím olejem. Vyrábí se přírodní pro ošetření podlah s bezbarvým olejem a bílý pro ošetření podlah s bílým olejem. Tímto způsobem oddálíte aplikaci pečujícího oleje . Z podlahy musí být odstraněna špína a prach. Smíchejte Woca Oil Refresher s vlažnou vodou v poměru: pro tradičně olejované podlahy oxidativním olejem 1:20 (250 ml s 5 l vody). Použijte dvě nádoby. Jedna s roztokem Woca Oil Refresher a druhý s čistou vodou. Nejdříve mycí hadr nebo mop namočte do roztoku Woca Oil Refresher a umyjte podlahu lehce vyždímaným hadrem nebo mopem po délce dřevěných vláken podlahy. Následně vypláchněte mycí hadr nebo mop v čisté vodě, důkladně vyždímejte a znovu namočte v roztoku Woca Oil Refresher , důkladně vyždímejte a znovu vytřete podlahu po délce vláken s cílem zanechat rovnoměrně vlhký povrch. Výše popsaným postupem se doporučuje pracovat s plochou cca 10m2 v jedné etapě. Snažte se zanechat dřevěnou podlahu ve vlhkém stavu co nejkratší dobu. Podlahu nechejte vyschnout cca 2 hodiny před dalším používáním. Lehce lesklého povrchu lze dosáhnou přeleštěním bílým padem nebo čistým bavlněným hadrem.

Doporučené prostředky: WOCA Oil Refresher Natural (pro přírodní oleje) a WOCA Oil Refresher white (pro bílé oleje), provázkový mop, nebo bavlněný hadr, který nepouští vlákna, 2 kbelíky

WOCA - intenzivní čističINTENZIVNÍ ČISTIČ A PEČUJÍCÍ OLEJ

Jestliže je Vaše podlaha poněkud odřená, šedne, je nutné ji oživit tím, že aplikujete pečující olej. Pro olejovanou podlahu s přírodní barvou, použijte přírodní olej, pro podlahu napuštěnou bílým olejem použijte bílý olej. Jestliže podlaha není intenzivně používána (např. v ložnici), tento postup by měl být prováděn každé dva roky, pokud je podlaha používána poněkud intenzivněji (např. obývací pokoj, kuchyň) měla by tato procedura být prováděna asi jedenkrát ročně. Podlahy instalované v místech s intenzivním provozem musí být takto ošetřeny v přiměřeně kratším intervalu podle míry opotřebení. Před aplikací oleje, zkontrolujte, zda-li je podlaha naprosto čistá a zbavena prachu. Pro odstranění zbytku roztoku mýdla, je nezbytně nutné vyčistit podlahu pomocí intenzivního čističe . Po dokonalém vyschnutí podlahy pak napusťte podlahu olejem. Postupujte při aplikaci intenzivního čističe a pečujícího oleje tak, jak je popsáno v kapitole “První ošetření podlahy ihned po montáži pečujícím olejem” . Nečekejte s ošetřením olejem až do té doby, až je olejová vrstva zcela sešlapána nebo opotřebena.

Doporučené prostředky: WOCA – Intenzivní čistič , provázkový mop, 2 kbelíky. WOCA Pečující olej, malířský váleček, mop , nebo rozprašovač , bavlněný hadr, který neuvolňuje vlákna. Pro strojní aplikaci leštička a bílý, nebo béžový pad.


Dodržujte prosím tento postup údržby Vaší přírodní olejované dřevěné podlahy , jen tak zůstane Vaše podlaha dlouho krásná a odolná !