Choose a searcher

Montáž celoplošným lepením

Nejčastějším způsobem montáže masivních podlah je montáž celoplošným lepením. K lepení masivních podlah je nutno použít kvalitní lepidla renomovaných výrobců ( UZIN ). Pro každou dřevinu a podklad je nutné zvolit správný typ lepidla ( informace o vhodném typu lepidla vám rádi poskytnou naši vyškolení pracovníci ). Aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, je nutné dodržet obecné pokyny uvedené níže. 

OBECNÉ INFORMACE - PŘÍPRAVA PŘED ZAPOČETÍM POKLÁDKY 

Teplota v místnostech by měla být +/- 20 st. Celsia

Vlhkost v místnostech by se měla pohybovat mezi 50 – 60%

Vlhkost podkladových potěrů :

- anhydritový potěr bez podlahového topení max. 0,5 CM %,  

- betonová vrstva bez podlahového topení max 2,5 CM %,

- betonová vrstva na podlahové topení do 1,8 CM %.

Vlhkost potěru musí být změřena CM přístrojem, tzv. kalcium-karbidovou metodou.

Vlhkost pokládaných dílců masivní podlahy by měla být mezi 7-12%.

Maximální nerovnosti podkladu mohou být +/- 2 mm na délku 2 m

 

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

Podlahové lepidlo se nanáší na rovný a pevný poklad, který je nutno před započetím lepení napenetrovat. Penetrační nátěr slouží k odstranění prašnosti, k uzavírání zbytkové vlhkosti, sjednocuje savost podkladů, zpevňuje jej a slouží jako můstek pro aplikaci dalších vrstev. Lepidlo se obvykle nanáší zubovou špachtlí ( někdy nazýváno “ hřeben “ ). Zubování na špachtli dávkuje potřebnou vrstvu lepidla ( spotřeba lepidla bývá cca 1-1,2 kg/m2 ).  K lepení masivních podlah používáme zubování B11.Masivní prkna vkládáme do vrstvy lepidla – nikdy nelepíme ve spoji ( pero drážce ), ale lepíme přímo k podkladu. Pro pokládku svépomocí je lépe zvolit jednosložková lepidla ( lepidla s dlouhou „dobou otevření“ – alespoň 1 hod, po kterou je možno klást podlahová prkna do lepidla po jeho nanesení na podklad). Poměr šíře prkna k tloušťce prkna by neměl být větší než 7.

Pokud lepíme podlahu již opatřenou povrchovou úpravou ( olejovanou nebo lakovanou již od výrobce ), pak povrch nalepené podlahy již dále neupravujeme. Po vytvrzení lepidla ( cca 24 hod ), lze podlahu běžným způsobem používat.

Pokud lepíme klasické dřevěné parkety ( vlysy ), prkna bez pocrchové úpravy nebo průmyslovou mozaiku ( kantovku ), je nutné povrch po nalepení ještě zbrousit, vytmelit a poté až nanést povrchovou úpravu ( olej, lak, vosk ).

Celoplošné lepení podlahy

BROUŠENÍ A TMELENÍ

Nalepená masivní dřevěná podlaha ( parkety, průmyslová mozaika, prkna bez povrchové úpravy ) se musí nejprve nechat vytvrdnout a až poté dále se dokončuje povrch. Prvním krokem je broušení. Podlahu brousíme podlahářskými bruskami brusným papírem od nejhrubší po jemnou zrnitost v různých směrech

Broušení podlahy

Pokud je podlaha dobře vybroušená je nutné ji vytmelit. Brusný prach se smíchá s podlahářským tmelem, který se celoplošně špachtlí nanese na vybroušenou podlahu a nechá se řádně zatvrdnout. Poté se podlaha opět v celé ploše znovu vybrousí, tak aby byla dokonale hladká.

Tmelení podlahy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – OLEJ NEBO LAK ?

Poté co je podlaha vybroušena a vytmelena a opětovně přebroušena se teprve dostáváme k finálně úpravě, nanesení oleje nebo laku.

OLEJOVANÉ PODLAHY okouzlují svou přirozenou krásou. Olej, který je nanesen na horní nášlapné vrstvě dřevo ošetří, zdůrazní strukturu a dává vyniknout přirozené kráse dřeva. Póry dřeva zůstávají otevřené. Olejované podlahy jsou oproti lakovaným náročnější na péči a běžnou údržbu a vyžadují pravidelnou obnovu. Velkou výhodou olejovaných povrchů je možnost lokálních oprav bez nutnosti celoplošného broušení. Toto oživení ( refreshování ) snadno odstraní škrábance a mechanická poškození,  je bezprašné a podlaha rychle získá původní vzhled.

LAKOVANÉ PODLAHY nejsou náročné na údržbu, obvykle se luxují a vytírají vlhkým mopem. Horní vrstva dřeva je díky vrstvám laku dokonale chráněna proti poškození a mechanickému opotřebení. Pokud k takovému poškození dojde, podlahu lze celoplošně zbrousit a obnovit vrstvu laku, tak aby podlaha zase vypadala jako nová.

NANÁŠENÍ OLEJE

Před použitím, je nutno nádobu s olejem dobře promíchat. Poté rozlijeme olej po podlaze a nerezovou špatchlí ho rozetřeme po celé ploše v tenké vrstvě. K důkladnému rozetření i do rohů místností můžete použít štětec. Přibližně po 15 minutách ( tato doba se může lištit v závislosti na použitém oleji – vždy dbejte doporučení na návodu ), zkontrolujeme, zda je dřevo nasáklé olejem ( nesmí se tvořit kaluže ) a poté odstraníme veškerý přebytečný olej látkou, která nepouští vlákna. Oleje jsou hořlaviny, proto vždy použité látky se zbytky podlahového oleje vložíme do pytle s vodou nebo do dobře utěsněné kovové nádoby, tak, aby nedošlo k samovznícení. Pokud olej aplikujeme na plochy větší než 30 m2 je lepší nanášet v úsecích, ne na celou plochu v celku. Po aplikaci oleje jsou podlahy obvykle pochozí po cca 24 hod ( tato doba se může lištit v závislosti na použitém oleji – dbejte pokynů na návodu výrobku ), plně zatížitelná je pak obvykle do 48 hodin. Koberce lze na podlahu pokládta cca po 7 dnech od aplikace oleje.

Olejování podlahy

NANÁŠENÍ LAKU

Před započetím lakování zkontrolujte, zda je podlaha opravdu dobře vybroušená. Podlahu vyluxujeme, tak, aby nikde nezůstaly zbytky brusného prachu nebo jiné nečistoty. Lak nanášíme při pokojové teplotě (18-25°C ). Dbejte na to, aby na lakovanou plochu přímo nesvítilo slunce ( zatažené žaluzie, závěsy ). Obsah nádoby s lakem je nutno před použitím důkladně zamíchat a nechat cca 10-15 minut odstát. Jako první vrstvu aplikujeme na podlahu základní lak.

1. Základní lak aplikujeme na podlahu vždy od okrajů k opačnému konci místnosti. K aplikaci používáme  velurový váleček nebo štětec. Pozor, okraje nenatírejte všechny najednou!

2. Váleček ponoříme do nádoby s lakem a rovnoměrně, bez jakéhokoliv tlaku rozetřeme základní lak na parkety, vždy kolmo na vlákna dřeva.

3. K dosažení dokonalého vzhledu podlahy, poté lak rozetřeme ještě po směru vláken dřeva, už bez dalšího namáčení válečku. Váleček zvedáme a pokládáme opatrně.

4. Poté opakujeme kroky 1-3, tak, že překryjeme předchozí nalakovaný úsek tak , aby vznikl vyrovnaný přechod. Celý postup opakujeme dokud nenalakujeme celý povrch.

5. Základní nalakovaný nátěr necháme 2-3 hodiny schnout.

6. Poté podlahu jemně přebrousíme brusným papírem se zrnitostí P150.

7. Poté podlahu opět vyluxujeme.

8. Vrchní lak pak nanášíme stejným způsobem jako základní lak. Pro běžnou bytovou zátěž obvykle postačí aplikace dvou vrstev vrchního laku, pro místa s předpokládaným větším zatížením, pak aplikujeme tři vrstvy.  Podlaha je pochozí většinou již po 8 hodinách od aplikace laku ( časový údaje se může lišit v závislosti na použitém lkua – dbejte pokynů z návodu na výrobku ). Plně zatížitelná je podlaha po 24-48 hodinách, k úplnému vytvrzení laku dochází cca po 7 dnech ad aplikace.

Lakování podlahy

Máte obavy, že je pro Vás pokládka masivní podlahy svépomocí příliš složitá ? Přenecháte to raději odborníkům ?

OBRAŤTE SE NÁS !

Provádíme pokládky masivních dřevěných podlah a parket, strojové čištění dřevěných podlah, olejování, voskování i lakování podlah.

 

©2016 PODLAHOVÉ STUDIO