Choose a searcher
NÁVOD NA MONTÁŽ LAMINÁTOVÝCH PODLAH ALSAFLOOR - OBECNÉ
Laminátové podlahy ALSAFLOOR  jsou plovoucí podlahy pro instalaci v suchých, krytých místech. Nesmí být přišroubovány, nebo přilepeny k podlaze. Nešroubujte skříně na laminátové podlaze.

1) PŘÍPRAVA PODKLADU
Možné podkladové podlahy
Pro instalaci jsou vhodné následující typy podlah:
- Beton nebo stěrkový podklad, s nebo bez vytápění;
- Samonivelační anhydritový podklad, s nebo bez vytápění;
- Dřevěné podlahy nebo podlahy na bázi dřevěných podlahových lamel (DTU 51.3). 
Rovinnost podkladové podlahy
Výše uvedené podkladové podlahy musí být rovné, takže 2-metrové pravítko umístěné na jakoukoliv část podlahy nesmí vykazovat hrboly nebo promáčknutí vyšší než 2 mm. Pokud tato kontrola odhalí, že podkladová podlaha není dostatečně rovná, a to buď lokálně, nebo celkově, nebo dostatečně hladká, tuhá nebo tvrdá, může být nutné provést následující operace na dřevěné podlaze, nebo podlaze skládající se z desek na bázi dřeva:
- zploštění lamel přišroubováním;
- zbroušení spár mezi panely;
- zbroušení hřebíkových hlaviček.
Vlhkost podkladové podlahy
Podkladová podlaha nesmí vystavit podkládanou podlahu jakémukoli druhu vlhkosti. Zkontrolujte míru vlhkosti podkladové podlahy; neměla by překročit 2% (při 4 cm tloušťky). V každém případě (včetně podlahového vytápění) my měla být pod laminátovou podlahu nainstalována podložka, aby se zabránilo pronikání vlhkosti. 
 
2. SKLADOVÁNÍ A NÁVOD K POKLÁDCE
Nejméně 48 hodin před pokládkou, umístěte uzavřené balíky s podlahou v místnosti, kde se bude podlaha instalovat. Teplota místnosti by měla být mezi 15 až 30° C, s relativní vlhkostí mezi 40 až 60%. Hodnoty mají být dodrženy pak ještě nejméně 3 dny po pokládce.
Odstraňte veškeré stávající soklové lišty.
Umístěte jednu lamelu na vybranou podložku oproti dveřím a dveřnímu překladu.
V případě potřeby ořízněte.
Vyčistěte podkladovou podlahu před položením podložky. Nechte podložku u každé ze stěn přečnívat. 
 
3. POKLÁDKA
Kontrola lamel
Pečlivě zkontrolujte každou lamelu před a během pokládky. Pokud naleznete vadné lamely (vizuální vady), neměly by být použity.
Volba podložky
U laminátové podlahy ALSAFLOOR by měly být použity podložky Izofloor a parozábrana ( folie )
Obecné body
- Délka prkna by měla být paralelně k hlavnímu zdroji světla, kratší stranou podél zdi.
- Spočítejte počet lamel na šířku a délku. Při řezání lamel zkontrolujte, zda jsou alespoň 30cm dlouhé a 5 cm široké. Desky uložte tak, aby byly spáry (šířka) přesazeny alespoň o 30 cm. Každá další řada může začít položením odřezku předešlé řady, pokud jsou respektovány výše uvedené rozměry
- Je nezbytné mít dilatační spáru 8-10 mm mezi lamelami a zdí, dveří, potrubím, atd. Tento vzniklý prostor by měl být vymezen klíny.
- Je nutné tvořit dilatační spáry ve dveřích, nebo průchodech a podlahách přesahující 12 m délky nebo 8 m na šířku (pro tloušťku 7 a 8 mm) a dále přesahující 12 m délky, nebo 12 m na šířku (pro tloušťku 12 mm)
- Použijte ukončovací profil k vyplnění dilatačních spár.
MONTÁŽ ZÁMKOVÉHO SPOJE CLIP A
Tento návod na pokládku lze použít pouze u řad MEDINA a CLIP 300.
Nářadí:
-  1 tužka
-  1 dvoumetrové aluminiové pravítko
-  1 sada na pokládku (skládající se z 20 až 40 rozpěrek + 1 páčidlo + 1 zatloukací špalík)
-  1 kladivo
-  1 přímočará pilka s jemnými zuby
-  1 vrták, pro průchod zaoblených překážek (průměr <20 mm) přes laminátovou podlahu
-  1 nožík na uříznutí podložky
-  1 izolepa pro podložku
Princip klipu A CLIP
Toto je systém založený na pokládce bez lepidla, kde spodní jazyk drážek podél lamel je použit jako vodítko. Je lepší pokládka z leva do prava, s jazykem směrem ke zdi.
Umístěte každou další desku tak, aby jazyk spočíval v drážce předchozí desky pod takovým úhlem, aby deska zapadla do drážky a bylo možno desku snadno zatlačit směrem dopředu a dolů.  K zacvaknutí jemně poklepávejte podél délky lamely pomocí zatloukacího špalíku (obsažen v montážní sadě).
Pokládka lamel
- Položte první lamelu několik centimetrů od startovní stěny a opřete o protilehlé klíny. Položte první řadu doklepáváním každé lamely za pomocí zatloukacího špalíku.
- Začněte druhou řadu za pomocí odřezku z první řady, umístěte ho oproti podložce na levé stěně a zaklapněte do první lamely. Oříznutá lamela musí mít více jak 30 cm.
- Zaklapněte třetí lamelu do první řady, nasuňte na druhou lamelu a doklepněte za použití zatloukacího špalíku
- Dokončete každou řadu střídavě s plnými deskami a oříznutými deskami. Pokud nutno, posuňte začátek řady více od stěny, aby poslední lamela nebyla příliš krátká. Rozdělejte a seřežte první lamelu první řady na potřebnou míru.
- Nasaďte každou koncovou lamelu pomocí páky a zajistěte klíny. Pokračujte s pokládkou jak popsáno výše.
- Pro poslední řadu, umístěte všechny lamely až na jednu a vyznačte si konec na poslední lamele za pomocí odřezku. Seřízněte na požadovanou délku včetně šířky klínů. Až jsou všechny lamely usazeny, odstraňte klíny, připevněte lišty a vybavte místnost nábytkem.
Montáž CLIP A
MONTÁŽ ZÁMKOVÉHO SPOJE 5G

Tento návod na pokládku lze použít pouze u řad SOLID MEDIUM, SOLID PLUS, SOLID, SOLID MEDIUM, SOLID MEDIUM/LADDER, SOLID CHIC, FORTE, CLIP 400, VISUAL, OSMOZE, D-CLIC AQUASTAR, CLIP 400 VINTAGE, HERRINGBONE včetně řad CREATIV ́ by ALSAPAN – XL LONG, XXL, XL, L, LONG LADDER, HERRINGBONE RIGHT, HERRINGBONE LEFT, CHEVRON RIGHT a CHEVRON LEFT.

Nářadí:

- 1 tužka

- 2 dvoumetrové aluminiové pravítko

- 1 sada na pokládku (skládající se z 20 až 40 rozpěrek + 1 páčidlo + 1 zatloukací špalík)

- 1 kladivo

- 1 přímočará pilka s jemnými zuby

- 1 vrták, pro průchod zaoblených překážek (průměr <20 mm) přes laminátovou podlahu

- 1 nožík na uříznutí podložky

- 1 izolepa pro podložku

Princip klipu: 5G nový clip systém

Se zámkovým systémem 5G© je pokládka rychlá a bez problémů. Posílený plastový jazýček podél šířky lamely se zacvakne vertikálně do vedlejší lamely a zajistí tak odolnou a dlouhotrvající instalaci.

Montáž G5 

  Odstranění 5G lamel - Vysuňte desku, kterou chcete odebrat, nezvedejte ji.

Odstranění lamel při montáži G5

 
MONTÁŽ SPOJE ZIP'N'GO ( POUZE PRO KOLEKCE LET 2015 A 2016 )
Tento návod na pokládku lze použít pouze u řad SOLID PLUS, SOLID MEDIUM, SOLID, FORTE, CLIP 400, VISUAL, OSMOZE, DCLIC AQUASTAR.
Nářadí:
- 1 tužka
- 1 dvoumetrové aluminiové pravítko
- 20 rozpěrek
- 1 kladivo
- 1 přímočará pilka s jemnými zuby
- 1 vrták, pro průchod zaoblených překážek (průměr <20 mm) přes laminátovou podlahu
- 1 nožík na uříznutí podložky
- 1 izolepa pro podložku
Princip klipu ZIP'N'GO
Toto je systém založený na pokládce bez lepidla, kde spodní jazyk drážek podél lamel je použit jako vodítko. Je lepší pokládka z leva do prava, s jazykem směrem ke zdi.Umístěte každou další desku tak, aby jazyk spočíval v drážce předchozí desky pod takovým úhlem, aby deska zapadla do drážky, zasuňte desku do leva (obě krátké strany jsou nyní tváří v tvář). Pak vytáhněte jazyk, měl by snadno vyjet. Jazyk uchovejte pro případné další použití.Pozor na otevírací stranu krabice.
Montáž podlahy se spojem Zip'n'go
Montáž podlahy se spojem Zip'n'go
Pokládka lamel
- Položte první lamelu několik centimetrů od startovní stěny a opřete o protilehlé klíny.Pro položení prvních dnou lamel je do sebe na krátké straně zaklapněte a odstraňte jazyk
- Začněte druhou řadu za pomocí odřezku z první řady, umístěte ho oproti podložce na levé stěně a zaklapněte do první lamely. Oříznutá lamela musí mít více jak 30 cm.
- Zaklapněte třetí lamelu do první řady a připevněte k druhé lamele vytažením jazyku na krátké straně.
- Dokončete každou řadu střídavě s plnými deskami a oříznutými deskami. Pokud nutno, posuňte začátek řady více od stěny, aby poslední lamela nebyla příliš krátká. Rozdělejte a seřežte první lamelu první řady na potřebnou míru. 
- Pokračujte s pokládkou jak popsáno výše.
Montáž podlahy se spojem Zip'n'go
Odstranění lamely
Je-li nezbytné odstranit nějakou lamelu, musí se již položené lamely odstranit. Zámek na krátké straně odblokujeme tak, že lamelu rovně vysuneme z druhé.
Přemístění lamely
- Vytáhněte jazyk bez zobáčku
- Přitlačte jazyk se zobáčkem do levé lamely. Podívejte se na obrázek, zda máte správný směr. Zobáček musí vyčnívat z lamely asi 1 cm.
- Pak přitlačte jazyk bez zobáčku do stejné drážky. Podívejte se na obrázek, zda máte správný směr. Jazyk nesmí vyčnívat z lamely.
- Pokračujte v instalaci
Montáž podlahy se spojem Zip'n'go - přemístění lamely
Pokládka poslední řady
Pro poslední řadu, umístěte všechny lamely až na jednu a vyznačte si konec na poslední lamele za pomocí odřezku. Seřízněte na požadovanou délku včetně šířky klínů.
- Vytáhněte oba jazyky z lamely.
- Seřežte lamelu do požadovaného rozměru.
- Za použití nožíku seřežte jazyk bez zobáčku
- Posuňte jazyk, viz obrázek výše
- Pokračujte v instalaci.
Až jsou všechny lamely usazeny, odstraňte klíny, připevněte lišty a vybavte místnost nábytkem.
 

NÁVOD K POKLÁDCE NA PODLAHOVÉ TOPENÍ
Montáž na podlahové topení
Preventivní opatření
Tepelný odpor laminátové podlahy ALSAFLOOR umožňuje její použití na podlahové vytápění s nízkou teplotou, která nepřesáhne 28 ° C na povrchu hotové podlahy.
Kromě pokynů k pokládce obsažených v každém balíku podlahy a rad topenáře, musí být dodrženy i tyto body:
- Základová podlaha musí být v souladu s DTU
- Je nezbytná kontrola vlhkosti
Podmínky pro pokládku
Tepelný odpor podložky a laminátové podlahy nesmí být větší než <0,15 m2 K / W. Nemělo by se zapomínat na přirozenou dobu schnutí nové základové podlahy (jeden a půl týdne na centimetr tloušťky betonu a o polovinu víc při vlhkém počasí). Pak by mělo následovat postupné spouštění topného systému, prováděno topenářem, alespoň 2 týdny před pokládkou podlahy. Topení stabilizuje obsah vody základové podlahy odpovídající jeho budoucím provozním podmínkám a omezuje výpar vody po pokládce a spuštění topení. Vypněte topení 2 dny před pokládkou. Pak znovu zapněte 3 dny po pokládce s postupným přidáváním teploty o 5° každý den, až do požadované teploty.
Montáž
Je důležité použití parozábrany LDPE folie 0,2 mm a podložky vhodné na podlahové topení IZO-FLOOR PE MAXIMA 2 mm ( tepelný odpor R=0,030 m2K/ W ).
Cyklický náběh podlahového vytápění v kombinaci s rozdíly v relativní vlhkosti prostředí způsobí, že se laminátová podlaha rozpíná a smršťuje.
Je důležité, aby naše rady pro pokládku byly dodrženy a byla dodržena příslušná dilatační spára kolem pevných bodů: stěn, příček, trubek, sloupů, vchodů.
 
NÁVOD K PODKLÁDCE VE VLHKÝCH PROSTORECH
Montáž laminátové podlahy do vlhkých prostor
Následující doporučení je dodatkem již popsaných obecných podmínek.
Laminátová podlaha DCLIC AQUASTAR je odolná vůči vlhkosti pouze s použitím produktu CLICKSEAL, těsnícího silikového tmelu na spáry. Tento produkt musí být použit, aby se zabránilo jakémukoli prosakování vody pod laminátovou podlahu.
Obecná zásada
Lamely by měly být pokládány z leva do prava s drážkovou stranou směrem ke zdi. Pro lepší pochopení a přesné polohování na podlaze ve vztahu ke geometrii místnosti doporučujeme umístit první tři řady bez ClickSealu. Pokud je to nutné posuňte obrys první řady tak, aby se zabránilo příliš úzké koncové řadě.
Připomínka
ClickSeal je určen speciálně pro laminátové podlahy AQUASTAR, ale může být použit i se všemi ostatními laminátovými i dřevěnými podlahami se zámkem, které se nemusí lepit k podkladové podlaze.
ClickSeal je spárový tmel určený k ochraně jádra zámkových podlah před poškozením vlhkostí, nebo vodou. Zabrání vydouvání a otevírání spár a umožňuje volný pohyb jednotlivých lamel.
Montáž lamely
- Naneste tmel na drážku lamely před položením.
- Ihned desky pokládejte, přebytek tmelu se vytlačí nahoru.
- ClickSeal se nepřilepí na povrch lamely, ani netvoří skvrny na podlaze.
- Nechte 5 minut zaschnout, pak sloupněte přebytečný tmel.
Záruka
Záruka na podlahu DCLIC AQUASTAR platí pouze v případě, že položena s tmelem ClicSeal na každé straně lamely a použita u všech instalovaných lamel.